Megkopott fénnyel , nem fogyó reménnyel...

2011. november 2.

Csapatnév: A Bánffyk

Próba: KastélyJelen - Hogyan vélekednek a helyiek a kastélyról?


A második próba elvégzéséhez nem volt másra szükségünk, csak egy lelkes csapatra, egy mikrofonra és egy kamerára. Igyekeztünk minden korosztályt megszólítani, véleményüket meghallgatni és azokat lejegyezni, illetve videóra venni. Az interjút készítő csapatunk sok érdekes tapasztalattal gazdagodott, mivel egy újszerű és őket érdeklő dolgot próbáltak ki. A videófelvételen lehet látni az emberek lelkesedését is, és érdeklődésüket a téma iránt.
Az óvodások közös véleménye az volt , hogy "csúnya és romos" kastélyunk van, viszont szívesen töltik délutánjaikat a kastély udvarán, ahol hintázni lehet. Ha leszáll az éj a kisgyerekek képzeletében egy félelmetes épületként jelenik meg.
A kisiskolások szívesebben álltak kameránk elé, bár vélemenyük nem volt eltérő az óvodásokétól . A kis Ibolya kapva az alkalmon kameránk előtt közölte, hogy "mindig is szinésznő akartam lenni."
Falunk ifjúsága szép jövőt szán a felújításra szoruló kastélynak . Egyesek szeretnék, ha több kulturális tevékenység színhelye lenne, mert az itt szervezett rendezvények összehozzák a közösséget. A parkosított udvar kellemes látványt nyújt az ide látogatóknak.
A középkorúak egy értékes műemlékként tekintenek erre az épületre. Egyesek itt láttak napvilágot, „kastélyban születtek", mivel 1950-től szülészet működött az épületben. 1977-től speciális iskolaként szolgált szellemi fogyatékos gyerekek számára. Király Etelka, nyugdíjas tanárnő mesélt bővebben erről, mivel 20 évet dolgozott itt. (1980-2000). „ Abban az időben az országban alig létezett néhány kisegítő iskola, testi és szellemi fogyatékos gyerekeknek. Kezdetben csak lányokat fogadtak, később fiukat is az ország minden területéről. 6-tól 18 éves korig nevelkedtek itt a gyerekek családias légkörben. Szeretném, ha a kastély újra egy hozzá méltó funkciót töltene be." 

Egy másik riportalanyunk, Kincses Gizella is, azt nyilatkozta, hogy "szép emlékeim vannak, sajnálom, hogy megszünt". Az akkoriban ott dolgozókat kellemes élmények fűzik ehhez a helyhez, nem csak egy romos épületnek tekintik, hanem szoros érzelmi szálak kötik hozzá.
Mivel most a Bánffy kastély a nagyfalui református gyülekezet tulajdonában van, ezért az igazán illetékestől, Lukács József lelkipásztortól érdeklődtünk arról, hogy mióta és hogyan került az ő tulajdonukba.
1936-ban a gyülekezet akkori vezetősége úgy döntött, hogy megvásárolja azzal a céllal, hogy felekezeti iskolát és református kultúrházat, művelődési központot hoznak létre. Az 1948-as államosítás azonban romba döntötte ezt az álmot, az egyházat egyszerűen kitiltották az épületből. A változások után, hosszas pereskedés révén újra a református egyház tulajdonába került a kastélyépület és a hozzá tartozó melléképületek. Önerőből újrafedték a főépületet, hogy annak állagát meg tudják őrizni.

Lukács József református lelkész

Mate Radu polgármester úr szerint is a kastély nagy jelentőséggel bír, a falukép szerves része. Habár a kastélyépület romos állapotban található, de az udvarában levő melléképületek számos funkciót töltenek be. Itt kapott helyet a Báró Bánffy György Kulturális Egyesület székhelye, a nagyfalui Közbirtokosság tanácsadó irodája, fogorvosi rendelő és egy elemi osztályterem. A legjobb állapotban levő kétszintes épületben különböző rendezvényeket (lakodalom, eljegyzés, születésnap, keresztelő, halotti tor, kulturális esemény) szereveznek.

Mate Radu polgarmester

Bara Balázs liceumi történelem tanár véleménye: 

" A többszázados Bánffy kastély történelméhez méltatlan állapotban leledzik a Szilágynagyfalun átfolyó Berettyó partján . Régi dicsősége alaposan megkopott , kivül-belül felújításra szorul.
A kommunista rendszer mindenáron megpróbálta elfeledtetni a kastély múltját . A rendszerváltás sem kedvezett a kastélynak , mindössze a tetőt sikerült helyreállítani.
A környék eme műemléke remélem nem fog az enyészet sorsára jutni , ezért fontos ha tudatosítjuk mindenkiben , kicsikben és nagyokban , hogy a Bánffyak kastélya közös történelmünk egy fontos darabkája. "

Bara Balázs liceumi történelem tanár

Az idősebb korosztályt több emlék fűzi a Bánffy kastélyhoz . Van aki cselédként ott dolgozott , mások nevelőként, ápolóként , gondozóként tevékenykedtek .
Következtetésképpen elmondható, hogy a falu apraja-nagyja tisztában van a kastély értékével, a mielőbbi teljes felújitásának szükségességével és egy olyan rendeltetés megtalálásával, amely a legnagyobb mértékben szolgálja a közösség érdekeit.

copyright 2011 WEBKastely