Szép múlt, élhető jövő

2011. november 2.

Csapatnév: Berkeszi Katonák

Próba: KastélyJelen - Hogyan vélekednek a helyiek a kastélyról?

Szép múlt, élhető jövő

A Péchy kúriát 1948-ban államosították és ettől a pillanattól kezdve az épület a községi tanács használatába került. Az 1960-as évekig fiatal házasok laktak szobáikban, majd 3 szobáját egybenyitva kultúrotthonként működött a visszaszolgáltatásig. Az utcafelőli két szobát átalakították és egyikben egy vegyeskereskedést, míg a másikba kocsmát működtetett a helyi tanács.
Interjúalanyainknak olyan személyeket választottunk, akik az udvarház közvetlen szomszédságában laknak. Első interjú alanyunk id. Demeter Sámuel, aki 82. éves a második Kolozsvári Miklósné Rózsikanéni, aki 72 éves, harmadikként Brassai Zsoltot kérdeztük és a legifjabb generációhoz tartozó Brassai Márkot, aki 9 éves.
Demeter Sámuel több mint 40 éve az egykori kúria udvarán épített házban lakik közvetlen szomszédságában az udvarháznak fia, unokája családjával és dédunokájával.
Kolozsvári Miklósné pedig az 1979-ben megnyitott kocsmában volt kiszolgáló nyugdíjba vonulásáig. Azért választottuk éppen őket, mert ők mind a visszaszolgáltatás előtt, mind utána figyelemmel tudták és tudják kísérni az épülettel kapcsolatos napi történéseket.

 

 

 

Közlünk egy interjút Szűcs Erzsébettel, aki 15 évvel ezelőtt telepedet le községünkben ideiglenesen, mint külföldi állampolgár.

-Mit jelent Önnek a Péchy kúria?

-Én nem vagyok berkeszi születésű, csak 15 éve élek a faluban, ezért gyerekkori élmények vagy nagyszülőktől hallott történetek nem befolyásolják a kúriáról alkotott véleményemet. Ha a Péchy kúriára gondolok, az első élmény, ami  gondolataiban megjelenik, azok a gólyák. Ugyanis minden évben, mikor tavasszal visszatérnek az első

gólyák, a Péchy kúria kéményén telepszenek le.

-Amikor 15 éve Berkeszre költöztem, a kúria még a község tulajdonában volt, ezért úgy élt a köztudatban, mint a faluközösség kulturális központja. Számomra ehhez az épülethez kötődnek a Máramaros szerte is híres berkeszi szüreti bálok és minden egyéb olyan családi, egyházi és egyéb közösségi rendezvények, melyeknek néhány éve még a kúria adott otthont.

-Úgy gondolja, hogy a kúria felújítását követően a tulajdonossal együttműködve, a falu lakosságának segítségével betölthetné újra egy kővárvidéki kulturális központ szerepét?

-Sajnálatosnak tartom, hogy a kúria jelenleg teljesen kihasználatlanul áll. Bár az elmúlt évek során a visszaszolgáltatás előtt volt már benne élelmiszerbolt és más üzlet is, sőt még kocsma is, ami-szerintem- rontotta egy ilyen monumentális épület értékét. De ezek szerencsére mára kiszorultak a kúria falai közül. Amit én elképzelhetőnek tartanék, és úgy gondolom, hogy a tulajdonosnak sem lenne ellenére, egy könyvtár, melyről én úgy gondolom, hogy minden faluközösségnek szüksége van rá. Ezen kívül a kúria helyet adhatna egyházi és más közösségi rendezvényeknek, melyek magyarságunk megtartását szolgálnák.

Köszönöm a beszélgetést.

copyright 2011 WEBKastely