A Lázár-kúria a köztudatban

2011. november 2.

Csapatnév: LÁZÁR KÚRIA

Próba: KastélyJelen - Hogyan vélekednek a helyiek a kastélyról?

A Lázár-kúria a köztudatban


Napjainkra már csak nyomokban tükröződik vissza a Lázár utca végén álló kúria és park hajdani pompája. Az egykor szebb időket megélt birtok az idők sodrában nagy változáson ment keresztül. A változások azonban nemcsak az épületen és a környezetén, hanem a birtokot körülölelő település lakóin is feltűnőek.
Ezek a változások többnyire az első világháborútól kezdődően figyelhetők meg, amikor a régi világ és mentalitás kezd eltűnni, a kommunizmus pedig gyökeresen más nézetek felé sarkallja a lakosokat. Ekkortól veszi kezdetét az a folyamat, hogy Taploca, az addigi önálló település lassan-lassan beolvad a városi környezetbe. Elveszíti identitását és külvárosi negyedként kezd működni. Mára már kertváros, ahol az őslakosok mellett egyre több a „jövevény" - ahogy a törzsgyökeres Taplocaiak hívják az újonnan jötteket.
A régi nagy családok emléke a zavaros és változó idők ellenére jó ideig megmaradt a törzsgyökeres taplocaiak emlékeiben. Főleg az idősebb korosztály mesél a régi település lakóiról, régi történetekről, épületekről. Azonban ez a réteg lassan kezd kiöregedni, kihalni és ezzel a tudásuk is feledésbe merül. A mai gyerekek ugyanis nem abban a szellemben nevelkednek már, mint nagyapáik. Más meséken nőnek fel.
Boros Károly, a falu pap bácsija szerint a Lázár család kilakoltatása után még sokáig fenntartotta a templomban a család régi élőhelyét.
Kevesen emlékeznek már arra a régi gazdaságra, amit a Lázár család vezetett itt Taplocán. Akik még ismerik a régi családok leszármazottait és történetét, azok mind az idősebb korosztályból kerülnek ki. Az őslakosok igen kis aránya már nem tudja megőrizni a korábbi szokásokat, hagyományokat és megszakadt a folytonosság.
Csapatunk az óvodáskorúaktól az idős generációig több korosztályt megkérdezett, hogy mit tud a Lázár kúriáról. Az óvonénik hallottak a kúriáról, a gyerekek azonban nem tudtak a Lázár család múltjáról. Halvány emlékeik voltak, amelyeket a kultúrotthonban szervezett rendezvényeken szereztek.
A középkorosztály körében leginkább a törzsgyökeres taplocaiak tudtak a kúria létéről és történetéről. A fiatal generáció körében már csak azok tudtak segítségünkre lenni, akiknek családjai fontosnak tartják a gyökereket, a helyi hagyományok ismeretét, fenntartását.
A középkorosztály zöme tudta, hogy az SMA épülete hol van és milyen célt szolgált a kommunizmus idején, viszont csak a fele volt tisztában azzal a ténnyel, hogy az épület valamikor a Lázár-család birtokába tartozott.
Publikációk, interjúk, történeti összefoglalóknak köszönhetően mára már elterjedt a köztudatban a Lázár-kúria története. Egy Bónis Borbálával készített interjúból idézve: „ az emberek nagy része szinte semmit nem tud erről az épületről. A házat csak úgy emlegetik, mint az a szürke épület, ahol valamikor a mezőgazdasági gép- és traktorállomás volt. (...) A taxisok szerencsére, megtanulták, hogy ne csak a SMA volt épületeként, hanem Lázár-kúriaként is ismerjék ezt a házat".

 

Csapatbeszámoló a Lázár-kúriáról

A 2-dik feladatot megkapva annak kellett utána járjunk, hogy hányan ismerik a Lázár kúriákat és történetüket. Ez alapján készítettük el saját kis statisztikánkat , melyben szót kapnak a kicsik, öregek és a kamaszok is. A megkérdezetteknek több mint 50 %-a ismeri magát az épületet de nem tud semmit történeteikről , tulajdonosaikról. Ime egy pár név aki tud a kúriáról Blága Csaba,Gábor Katalin, Blága Anna, Stoian Teodor, Mihály János, Tankó Péter, Kiss Éva, Szász Bernadett és Miklós Irénke. A 25 év alatti személyek többsége nem ismeri a Lázár kúriát. A csiktaploczai népből 62 személyt kérdeztünk meg. Statisztikánk kimutatja, hogy a megkérdezettek közül leginkább az idősebbek ismerik a Lázár kúriát. Viszont a fiatalok 10%- a is ismeri az épületet. Egy idős néni mesélte, hogy régebb az volt a szokás a családoknál hogy a násznép a háznál ünnepelte az ifjú párt. Egy ilyen ünneplés közben történt, hogy a tatárok berontottak Hársfa utcában található kúriában és elhurcolták a násznépet és felgyújtották az épületet. A család minden vagyona a tűz martalékává vált. A család fennmaradt tagjai újra épittették a házat. A leégett kúria legelső tulajdonosai a Sándorok voltak. Azután lett a Lázár Domokosé, most az ő leszármazottai lakják ezt a csodálatos műemléket.


Akik most benne laknak:- Bónisné Lázár Janka- 94 éves
- Lázár Janka lánya- BÓNIS BÓRBÁLA
- Bónis Borbála fia- Bónis Attila+2 gyereke BOTOND és ÁGOTA
- Erősné Bónis Anna- Mária+ 2 gyerek Koppány és Kund
Bónis Attila és Erősné Bónis Anna-Mária ifj. Bónis Ferenc gyermekei, aki elhunyt 2009-ben. Ebben a kúriában jelenleg 4 család lakik. Abban élnek ami már több mint 20 éve családjuk tulajdona lett. Ugyanis azelőtt elvették töllük ,de sok évi harcal visszakapták. A Lázár család nagylelkűségét az is bizonyitja , hogy támogatták az iskolát és Egyházunkat is. Földeket adtak az Egyháznak ez az is bizonyitja ,hogy a Lázár család temetkezési helye közvetlenül a templom mögött van.Csiktaplocza büszke lehet, hogy egy ilyen érték van lakóközségükben.

Képek jegyzéke:

• A Lázár-kúria napjainkba
• Baciu Sorina és Ardelean K. Laura az óvodában érdeklődik a gyerekektől
• Zsók Adél és Ardelean Hunor terepen

 

copyright 2011 WEBKastely