Csíkszentimrei barangolások gyalog, keréken és lóháton

2011. november 9.

Csapatnév: Csíkszentimrei Henterek

Próba: KastélyLátogató - barangolás a kastély környékén

"Az élménynél nincs maradandóbb ajándék" - ezt a mondatot olvasná a Csíkszentimrére érkezett turista, aki reggel felébredvén, az ágya mellett elhelyezett kis asztalkán találna egy tulipános kis ajándékládikót, amelyet ha kinyitana egy cédulát találna abban.

A tervezett turisztikai bemutatót, a csapatunk elképzelése szerint, három részre osztottuk fel. Az első részben községünk fontosabb építészeti értékeit mutatjuk be, majd a település természeti látnivalóit nézheti meg a kíváncsi turista és végül a helyi kulturális és népi mesterségeket tekinti meg. Természetesen községünkben több család is foglalkozik vendéglátással, így az erre a célra kialakított vendégházakban pihenheti ki az utazás fáradalmait a kedves vendég.

A barangolás előtt a Henter kúria udvarán lenne a gyülekező. Egy rövid község tőrténelem ismertetése után elkezdődne kerékpárral vagy lovaskocsival a barangolás, amelynek során bemutatjuk a községünk fontosabb építészeti értékeit.

 

 

Először a település délnyugati fekvésű építményét, a Margit kápolnát tekintenénk meg. Műemlék épület, amely az Olttól nyugatra fekszik ( az Alsó Erdőalja nevű mezőn, 656 m -es magasságban, a Vermed pataktól délre). Két magas, keskeny, felül inkább háromszögben, mint csúcsívben végződő kő ablak kerettel rendelkezik. Szenvedő Krisztus és Az angyali üdvözlet a Csíki medence legnagyobb középkori faliképe amelyeka kápolnában találhatók.

A római katolikus templom: 1776-1777- ben épült, a templom műemlék, legnagyobb értékei a régiszárnyas oltárból maradt táblaképek, a XV. század legvégén készülhettek. A templomot középkori eredetű, részben visszabontott védőfal övezi, melyneklőréseit már régen befalazták

 

 

Henter-kúria: A Henterek 1713-ban építtetik ezen udvarházukat, amely a világi barokk építészet egyik jelentős emléke. Az épület előtt oszlopokon nyugvó, nyitott tornác helyezkedik el. Ennek kőoszlopait faragott akantuszlevelek, háromszirmú, nyitott virágfüzérek díszítik, amelyek reneszánsz hatást mutatnak. Négyszögletes oszlopai reneszánsz díszítésűek. A kúria tetőzete zsindellyel borított, megtört felületű nyeregtető.
A tornác feletti, háromszög formájú oromzaton a Henterek - nyakán átlőtt karmai közt kavicsot tartó darut ábrázoló címere látható.

 

 


A Henter kúria megismerése után kerékpáron jutnánk el az 1717-1719-es pestisjárvány emlékére állított kőkereszt műemlékhez. A pestisjárvány emlékét őrzi a temető sarkánál elhelyezett kőkereszt, amelyet 1721-ben állíttatott Timár Tamás, „ki ökrös szekerén hordá a holtakat, s kinek családját elkerülé a szörnyű veszedelem.

Ezt követően megtekinthetjük a polgármesteri hivatal előtt található, szent Imre herceget ábrázoló szobrot.

A történelmi emlékek felelevenítése után a régmúlt mesterei hagyományát mutatnánk meg a turistáknak, mint például: a kerekes műhelyt, kovács műhelyt, cipész, szövés, fonás, méhészet. Esztenalátogatás is van lehetőség lovaskocsival, a helyszínen sajt és orda kóstolás.

 

 

Délután: a tűzoltószertár megtekintése, itt lehetőség van a tűzoltók által készített Trabant - tűzoltóautóval való sétára. A csíkszentimrei húszárok közreműködésével lovaglási lehetőség is van községünkben.

   

A turisztikai bemutató a Henter kúria udvarán fejeződik be, ahol tábortűz mellett, bográcsozásra, szalonna sütésre kerül sor. Vendégeink kellemes kikapcsolódását a csíkszentimrei Zöld Fák fúvószenekar előadása, valamint a helyi tánccsoportokkal való közös tánctanulás fokozza majd.

 

 

Csíkszentimrei Büdösfürdő

Csíkszentimrének fontos természeti kincse a csíkszentimrei Büdösfürdő, amely 1100-1250 m-es magasságban alakult ki és a vulkanikus utótevékenységekkel kapcsolatos gyenge kigőzölgések, a széndioxidos - kénes gázömléseiről híres. A mofettákat a reumás és szívérrendszeri betegségek gyógyítására használják. Szentimrei-Büdösfürdő napjainkban is kedvelt kirándulóhely, a hétvégi házak száma meghaladta a falubeli házak számát

Az üdülőtelep részét képező Büdös-láp a tudományos jellege mellet esztétikai és tanító jelleggel is bír(hat), hiszen a természetes környezet turisztikai vonzerőt jelent, és a környezeti nevelés szempontjából is hasznosítható. A láp területe 3 hektár, és egy sajátos élőhely mozaikot foglal magába, hiszen mindhárom láptípus megtalálható itt: eutróf, mezotróf és oligotróf. Nagyon érdekes látványt nyújt például, a lucfenyveseket benövő tőzegmoha - óraüvegre emlékeztető domború mohapárnákat hoznak létre. Ezeknek a gyökér nélküli növényeknek, miközben az alsó részük elhalt, tőzegesedik, a felső-csúcsi része tovább nő. Mivel nagyon közel nőnek egymáshoz, a vizet szivacsként szívják.

Szentimrei-Büdösfürdő megtekintése és az itt megtalálható természeti kincsek felfedezése a turista számára kellemes kikapcsolodást és több napos kirándulást eredményez.

Erre a célra készítetünk egy tájékoztató szorólapot is amelyen megtalálható községünk térképe, feltüntetve rajta a fontosabb építészeti értékeink és természeti látnivalóink.

 

 

copyright 2011 WEBKastely