Barangolás Erdőszentgyörgyön és környékén

2011. november 9.

Csapatnév: Grófok

Próba: KastélyLátogató - barangolás a kastély környékén

Erdőszentgyörgy Maros megye keleti részén, a Kis-Küküllő mentén terül el 340 méter tengerszint fölötti magasságban, 25 kilométerre Szovátától és 35 kilométerre Marosvásárhelytől. Erdőszentgyörgy és környéke tele van látnivalókkal, minden korosztály számára találni itt érdekességeket.

A Grófok csapata abból a célból, hogy felkeltse a kirándulni vágyok érdeklődését egy napos körutat tervezett a kirándulók számára.

 

A kirándulás programja:

Reggel 9:00 óra: találkozás a Rhédey kastély udvarán, turisztikai vezetőnk bemutatja a kastélyt.

Rhédey Kastély: Erdőszentgyörgy nevezetes épülete a Rhédey család késő barokk díszítésű kastélya, amelyet, gróf Rhédey László és báró Inczédy Ágnes építetett 1807 és 1809 között a régi kastély helyén. Ez az a kastély, amelyben Rhédey Klaudia, Mária brit királynő nagyanyja, II. Erzsébet ükanyja felnőtt. A hagyomány szerint a Rhédey-kastély helyén apátsági templom és kolostor állt sarokbástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a Kornissok építtettek kastélyt a romokra. A Rhédey kastély az első világháború után a Schuller-kereskedő család birtokába kerül, majd 1935-ben megvásárolják adminisztrációs célokra, és 1948-tól az Általános Iskola használta. Jelenleg teljes mértékű restaurálás alatt áll.

10: 30 óra: a Rhédey kastélyból átsétálás a református templomba

Református templom: Református temploma gótikus, a 13. – 14. század fordulóján épült. Itt tartották 1618-ban az unitárius zsinatot, 1640-től a reformátusoké. A torony a reformáció idején épült, 1760-ban a templomot átépítve helyreállították. Kegyura a Rhédey és a Wesselényi család volt. A templom alatti sírboltot 1614-ben fejedelmi rendeletre elfalazták. Itt van a Rhédey-család kriptája is. A falu feletti északi dombtetőn ma már csak romokban áll a Rhédey-mauzóleum, ahonnan ide hozták az 1841-ben meghalt szépséges Rhédey Klaudia grófnőnek, Sándor württembergi herceg hitvesének az angol királyi család ősének földi maradványait. A templomot 1935-ben unokájának, Mária királynőnek az adományából restaurálták, ő állíttatta a fekete márvány emléktáblát is. Az „ódon templom“ már Orbán Balázs idejében is több átalakítás nyomát viseli magán, hiszen a 13-14. század fordulóján épült hajlék ekkor már a XV.századi átépítés gótikus stílusjegyeit is hordozza: több szöggel záródó szentély, csúcsíves ablakok, a torony alatti fõkapu, déli kapu. Az 1759-60-as, a Rhédey és Wesselényi családok támogatásával megvalósuló templomrenoválás is hátrahagyta már nyomait az épületen, s az átalakítások sora még ezzel sem szakad meg, mivel az 1935-36-os években történő felújítás során , abból a meggondolásból, hogy az épület belseje több fényt kapjon, a csúcsíves ablakokat stilizált, hosszúkás nyílásokkal helyettesítik. A templom nevezetessége kétségtelenül Sipos Dávid 1760-ban, Wesselényi Kata megrendelésére készült kőszószéke. Megemlítendő még a változások korában az északi támfalba vésett rovásírás töredék, amelynek megfejtése a mai napig várat magára.

11:30 óra: Kisétálás a Kriptához, amely a Rhédeyeké volt.

12:30 óra: Zeyk kúria megtekintése, ahol Kiss János altábornagy született

13:00 óra: Grófokhoz méltó ebéd a Rhédey kastélyban

15:00 óra: Biciklitúra a környéken, első megállónk a Bözödújfalusi tó, ahol a lubickoláson túl megtekintjük az elárasztott faluból megmaradt épületrészeket.

Bözödújfalusi tó: A Bözödújfalusi-víztároló (vagy ahogyan helytelenül a szóhasználatba került, a Bözödi-tó) egy mesterséges tó a Kis-Küküllő egyik bal oldali mellékfolyóján. A tó helyén állt Bözödújfalu, amelyet a víz elárasztott és ma már csak néhány romos állapotban levő épület maradt meg a faluból. A hivatalos álláspont szerint a tavat árvízvédelmi célból hozták létre, de sokak szerint a tervezett romániai falurombolás előhírnökének számított . A gátépítés 1975-ben kezdődött, 1977-ben leállt, de 1984-től újra beindult és 1992-ig a tó vízszintje elérte a jelenlegi magasságot. Eredetileg ideiglenes víztározóként kezdték építeni, amely csak az árvízhullámot fogta volna fel és nem árasztotta volna el Bözödújfalut. Építése alatt az egy bizonyos határérték alatti beruházásokat rendeletileg leállították. Ahhoz, hogy a munkálatokat folytathassák, a gátat áttervezték és a mögötte létrejött mesterséges tó medrébe Bözödújfalu is belekerült. A falu lakóinak nagyrészét városra vagy a környező falvakba telepítették erőszakkal, a tó partján az egykori falu emlékére 1995-ben emelt emlékoszlop néz farkasszemet a még szilárd templomtoronnyal. Az emlékművön az alábbi felirat olvasható: „A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik. 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra gonosz végrehajtói lerombolták és elárasztották. Ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt évszázadokon át egymást tisztelve és szeretve, példás békességben. Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma." A víz közepéből kimeredő templomtorony számos látogatót vonz a tó környékére. Száraz időben akár gyalog is megközelíthető a templom és környéke.

17:00 óra: megérkezés Bözödre. Itt meglátogatjuk Bözödi György (író, szociológus, történész) szülőházát, valamint betekintést nyerünk abba, hogy hogyan lehet szalmából érdekes dolgokat készíteni.

19:00 óra: indulás vissza Erdőszentgyörgyre, ahol vacsora után dinom dánomra kerül sor a Rhédey kastély báltermében.

 

 

Rhédey kastély

Református templom

Kripta

Bözödújfalusi tó

 

 

Síratófal

Bözödi György emlékház

B

 

Díszek szalmából

copyright 2011 WEBKastely