Ilyennek látjuk a jövőnket

2011. november 15.

Csapatnév: Berkeszi Katonák

Próba: KastélyJövő - kastélyod 2020-ban

                                               Ilyennek látjuk a jövőnket

 

     Az egyik legnagyobb feladat nem is az, hogy milyen volt a régmúltja a kúriának, hanem hogy milyen lesz a jövője. Magyarberkesz lakossága számára a kúria jövője nagyon fontos kérdés. Amint az az interjúkból is kitűnt a második fordulót követően, a falu lakosai közül kevesen ismerik az udvarház múltját de örülnének ha a jövőben mind a tulajdonos Péchy család, mind a faluközösség  azt érezhetnék, hogy ez a régi ház nem egy nyűg a tulajdonosnak és nem egy olyan épülete a falunak, amihez a helyi lakosoknak nincs semmi köze, hanem egy hely, egy épület ami újra megtelik élettel.

     Az első kérdés, hogyan hasznosítható az épület, hogy idővel „pénzt hozzon a tulajdonos konyhájára”, hogy abból a felújítási munkálatok elkezdődhessenek. Ezt az első és leglényegesebb feladatot már a tulajdonos elkezdte. Saját erőből, elvégeztette a tető héjazatának a felújítását, vízelvezető csatornákat szereltetett az épületre, elvégeztette a falak feltárási munkálatait. Mostanra azonban a munkálatok megtorpantak, lehet hogy a tulajdonos az erő és anyagiak gyűjtésének a fázisába jutott.   

     A tulajdonossal korábban folytatott beszélgetések rendjén szóba került, hogy beszállhatna a kúria a faluturizmusba, mintegy összekötőkapocs lehetne az anyaország, a szórványvidék és a székelyföld között. A falu lakosai készek arra, hogy az általuk megtermelt mezőgazdasági termékekkel beszálljanak a vendégek ellátásába, sőt a programszervezésben és a programok lebonyolításában is részt vállalnának. A kúria alatt található pince borospincévé alakítható, kis beruházással, ahol erdélyi és magyarországi borokat ízlelhetnének az ideérkező vendégek.

   A visszaszolgáltatás rendjén a tulajdonos nemcsak magát a kúria udvarát, épületét kapta vissza, hanem az ahhoz tartozó istálló épületét valamint földterületeket is.  A jövőbeli tervek között nagyon is elképzelhetőnek tartjuk mindezen adottságok kihasználását arra, hogy a faluturizmushoz kapcsolódóan a faluban egy lovardát alakítsunk ki. Közösségünkben élnek olyan emberek, akik ezen a téren külföldön már szereztek tapasztalatokat és készséggel segítségünkre lennének,hogy tudásukat kamatoztassák egy ilyen helyen. Lévén, hogy ez egy egyedülálló ilyen jellegű létesítmény lenne környékünkön, nemcsak a turisták, hanem a környező települések lakóinak az érdeklődésére is számot tarthatna majd.

     Máramaros megyében egyre több sípálya válik ismerté és kedveltté. Mindez nem másnak, mint a vidék domborzati adottságának köszönhető. Mindezek a dombos-völgyes tájak- kicsiben bár- de ugyanígy a mi falunkban is megtalálhatók, és mivel nem mindenki lehet profi síző vagy snowboard-ozó, viszont ugyanúgy nagy élvezője, kedvelője a téli sportoknak, mindezeket a lehetőségeket nálunk is megtalálhatja. Dombokból és völgyekből semmiképp sem szenvedünk hiányt, a téli havas táj pedig olyan gyönyörű látványt teremt, ami minden téli sportot kedvelő elképzeléseit  felülmúlja. Mindezeken túl, ha már lovardája is van falunknak, semmiképpen sem hagyhatjuk ki a lovas-szánon való szánkózást, ami persze nem nevezhető  éppen extrém sportnak, de mindenképp egyedülálló és örök életre szóló élmény biztosít. 

     Mindezek a fent említett elképzelések és tervek csak úgy lehetnek életképesek, ha nem csak a tulajdonos, hanem a faluközösség javát is szolgálják. A mi szemeink előtt mindez úgy ölt testet, hogy  közösségünk tagjai napi rendszerességgel kiveszik részüket ezekből az aktivitásokból, sőt többüknek is megélhetést biztosít. 

 

copyright 2011 WEBKastely