Sporttal a kúriáért – a közösségért!

2011. november 16.

Csapatnév: Csíkszentimrei Henterek

Próba: KastélyNap - szervezzetek kastélynapot!

Ezzel a mottóval szerveztük meg a kastélynapot Csíkszentimrén, egy jeles esemény keretében, a IX. Szentimrei Falunapokon, településünk névadójának, Szent Imre hercegnek napján, november 5-én.

Úgy véljük, hogy a közösség igen fontos szerepet játszik a kúria megmentésében. A kúria jövője a közösségi tevékenység része kell, hogy legyen, magát a közösséget is be kell vonni a feladatokba. A cél a közösség szervezése, melynek eredménye lehet a kúriánk állapotára való figyelemfelkeltés. Kiváló alkalom volt erre a kastélynap megszervezésének megvalósítása a csoportos sportrendezvények tartásán keresztül. Fontos feladatunkká vált, hogy az egyénnek képviselnie kell társait, tennie kell a közösségéért. A résztvevő egyének átérezhették a közösségükre gyakorolt hatását.

Ezért a napi programjaink során - már a tervezéskor is erre törekedve - feladatunknak tartottuk minél több olyan tevékenység, és alkalom megteremtését, melynek során a feladatok végrehajtásával a résztvevők megismerhessék az őket körülvevő értékeket, a kúriát és környékét.

Fontosnak tartottuk a kapcsolat kialakítását a természeti és épített környezettel. Ezért több programot is onnan indítottunk, így sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy most már újból a közösséggé az épület, ha még romokban is, de mindenki tehet érte valamit.

A félmaraton gyakorlatilag a kúriáért történő 21 km-es futás, amely a kúriától startolt és a falu utcáin keresztül történt meg, azért, hogy minél több lakoshoz eljusson az üzenete.

A hagyományosan megszervezésre kerülő Falu szépe Szépségverseny kisfilmje is a kúria udvarán készült, a versenyző lányokkal, hogy érzékeltessük a szombat esti nagyközönséggel, hogy mi fiatalok tenni akarunk a kúriáért és minden emberre szükség van ebben a munkában.

copyright 2011 WEBKastely