Olaszteleki Danielek apródjai

Helység: Olasztelek (Kovászna megye)

A kastély neve: Olaszteleki Daniel-kastély

Csapattagok

Bemutatkozó

A vargyasi Daniel család olaszteleki kastélya két évvel ezelőtt ébredt több évtizedes Csipkerózsika-álmából, miután új tulajdonosok birtokába került.
A nagy múltú kastély, a Daniel család tagjai révén élénk központja volt Bardoc fiúszék és Udvarhelyszék, illetve a fejedelemség közéletének. Urai fontos közéleti tisztségeket viseltek, közigazgatási, katonai és diplomáciai feladatokat láttak el.
A hűséges szolgálatért feltehetően már korábban birtokba kapott, majd a tulajdonjog tekintetében 1609-ben Báthori Gábor, majd 1621-ben Bethlen Gábor fejedelmek adománylevelei által megerősített olaszteleki birtokon ma tulajdonképpen két kastély áll, az úgynevezett Bethlen-kastély vagy Kicsi-kastély és a tulajdonképpeni Daniel-kastély, melyeket egykor sétányokkal és ösvényekkel átszőtt hatalmas park övezett.
A kastélyok legújabb kori története már kevésbé volt méltó egykori fényükhöz. Bár továbbra is közcélokat szolgáltak, orvosi rendelőnek, óvodának, termelőszövetkezeti irodáknak, vagy éppenséggel a frissen begyűjtött termények raktározásának adtak helyet; a második világégésben megtépázva nem igazi rangjukhoz méltó feladatot kényszerültek betölteni. De szerényen őrizték mindazt ami menthető, a vakolatréteg alatt megbúvó csodálatos falképeket, reneszánsz kőfaragványokat, mint magot, mely csak arra vár, hogy kedvezőbb körülmények között újra magasztosabb céloknak szolgáljon otthonul.
Az „Olaszteleki Danielek apródjai” csapat tagjaiként csak páran vagyunk azok közül, kik máris tanúi lehettünk az első új hajtásoknak, a kastélynak a közösség életébe való újbóli bekapcsolódásának és tevékeny résztvevői az újra életre kelő kastély körül szerveződő közművelődési életnek, néhányan azon sokak közül, akik nem csak hiszik, hanem már látják is e rangos örökség újonnan felragyogó fényét.

copyright 2011 WEBKastely